Filternox

Yukarıdaki ana hedefler doğrultusunda mühendislik hizmetleri vermek üzere 1986 yılında kurulan Antel Arıtma Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi evsel ve endüstriyel atık suların arıtılması, içme ve kullanma suyu arıtılması, katı atık yönetimi ve değerlendirilmesi, modern sulama sistemleri kurulması konusunda faaliyet göstermektedir. Çağdaş teknolojileri kullanarak anahtar teslimi taahhütlerle çevre sorunlarına çözüm getirmenin yanı sıra etüd ve fizibilite çalışmaları, danışmanlık hizmetleri, proje tasarımı, ekipman üretimi ve geliştirilmesi alanlarında da hizmet vermektedir.

Antel Arıtma Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi verdiği tüm hizmetler konusunda deneyimli çevre, makine, inşaat, elektrik, elektronik mühendisleri ve uzman danışmanlardan oluşan zengin bir kadro ile çalışmakta, yurtdışı firmalarla kurduğu sıkı işbirlikleri ve mümessillikleri ile yeni ve modern teknolojileri Türkiye gündemine getirmektedir.


Filternox

ANTEL ARITMA TESİSLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1986 yılında kurulan Antel Arıtma Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. , çevre teknolojileri alanında hizmet vermektedir.
Anahtar teslimi taahhütlerin yanı sıra proje ve tasarım, etüd ve fizibilite çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri veren Antel Arıtma Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. , 1997 yılından bu yana Türkiye’ye getirdiği modern sulama sistemleri ile
tarım ve bahçecilik sektörüne de hizmet vermektedir.

Antel Arıtma Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, çevre teknolojileri sektöründeki deneyimlerinden yola çıkarak, kendi AR-GE bünyesinde
Türk mühendislerle geliştirdiği Otomatik Geri Yıkamalı filtreleri 2004 yılı başında "Filternox" markasıyla piyasaya sürmüştür.

Bu tarihten itibaren filtre pazarında hızla kendine yer edinen Filternox Otomatik Geri Yıkamalı Filtrelerin üretimi günümüzde Antel’in ana faaliyet alanını oluşturmaktadır. 2006 yılından buyana Filternox Otomatik Geri Yıkamalı Filtre imalatının % 50 den fazlası yurt dışına ihraç edilmektedir.

Su ve sıvılarda bulunan askıda katı madde, partikül organizma ve diğer katı haldeki kirleticileri fiziksel yöntemle filtre eden Filternox Otomatik Geri Yıkamalı Filtreler, endüstriyel sistemleri ve ekipmanı, modern tarımsal sulama sistemlerini, su şebekelerini koruyarak ve mekanik korozyonu önleyerek, kısa sürede kendini amorti etmektedir.

Antel Arıtma Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. verdiği tüm hizmetlerde konusunda deneyimli çevre mühendisleri, makine mühendisleri ve uzman danışmanlardan oluşan zengin bir kadro ile çalışmaktadır.


Filternox

Çalışma Alanları

Su Arıtma

Sağlıklı ve kullanım amacına uygun su kullanımının öneminin bilincinde olan Antel Arıtma Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ham su özelliklerinin belirlenmesinden başlayan ve kullanım amacına uygun uluslararası standartları sağlayan su arıtma sistemleri kurarak bu alanda da özenli hizmetine devam etmektedir.

Atıksu Arıtma

Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemleri:
Proses atıksuyu olan her türlü endüstri için en uygun arıtma çözümünü getirmektedir. Bu amaçla her tesis için, üretim teknolojisinin ve çalışma koşullarının incelenmesi ile başlayan, atıksuyun karakterizasyonu ve arıtılabilirlik çalışmaları ile devam eden ayrıntılı bir ön etüd sonucunda, işletme kolaylığı olan ve ekonomik açıdan optimumları oluşturan arıtma proses ve teknolojilerini kullanmaktadır.

Evsel Atıksu Arıtma Sistemleri:
Evsel atıksu oluşturan belde ve belediyeler ile toplu yerleşim bölgeleri için nüfus projeksiyonlarını ve mevsimsel salınımları dikkate alarak gerektiğinde kademeli devreye alınacak tasarımları hayata geçirmektedir.

Paket Arıtma Sistemleri:
Patentli ürettiği paket arıtma sistemleri ile küçük yerleşimlere ve yazlık sitelerin atıksu sorununa çözüm getirmektedir.

Filternox

Katı Atık Yönetimi

Çağdaş yaşamın doğurduğu en önemli çevre sorunlarından biri de kuşkusuz katı atıklardır. Tüketim ağırlıklı yaşamın sonucu olarak şehirlerde giderek artan katı atık miktarı belediyelerin en önemli sorunlarından birini oluşturmaktadır. Bu sorunların yanında katı atıklar, çok miktarda geri kazanılabilecek madde de içerirler ve bu maddelerin geri kazanılması ekonomi açısından hiç de yabana atılmayacak bir kaynak oluşturur.

Antel Arıtma A.Ş bu alanda da deneyimli kadrosuyla belediyelere çeşitli konularda danışmanlık ve projelendirme hizmetleri vermektedir:

 • Modern katı atık depolama alanları,
 • Aktarma istasyonları,
 • Ayıklama ve geri kazanma tesisleri,
 • Depolama alanı sızıntı suyu arıtma sistemleri,
 • Depolama alanı gazından elektrik elde etme tesisleri

Sulama sistemleri

Günümüzde belli standartlara uygun olmayan nitelikteki tarım ürünlerinin dünya pazarında yer alması mümkün olmamaktadır. Geleneksel sulama yöntemleri tarım ürünlerinin standartlarına uygun tat, içerik, boyutta yüksek verim almak için yetersiz kalmaktadır. Türkiye'de ziraat alanındaki bu önemli açığı kapatmak açısından modern sulama tekniklerinin kullanılması büyük önem taşımaktadır. Mondragon SA patentli ekipman ile Antel Arıtma A.Ş. aşağıdaki sistemleri kurarak hem ürün standardının yükseltilmesini hem de rekoltenin önemli ölçüde arttırılmasını sağlamaktadır:

 • Damlama sulama sistemleri,
 • Yer altı damlama sulama sistemleri,
 • Yağmurlama sistemleri,
 • Mikro yağmurlama sistemleri,
 • Mikro yayma sistemleri,
 • Sera sistemleri
Filternox

Danışmanlık

Antel Arıtma Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş taahhüt işlerinin yanı sıra şu alanlarda projelendirme ve danışmanlık hizmetleri vermektedir:

 • Su ve atıksu arıtma tesisleri
 • Çamur arıtma ve uzaklaştırma sistemleri
 • Katı atık uzaklaştırma ve depolama sistemleri
 • Tarımsal sulama sistemleri
 • DSI sulama projeleri
 • Filtrasyon sistemleri

İşletme

Arıtma tesislerinin imalatı kadar önemli olan bir diğer önemli konu da bu tesislerin gerektiği gibi işletilmesi ve tasarım özelliklerine uygun arıtılmış suyun elde edilmesidir. Bu konunun bilincinde olan Antel Arıtma A.Ş., deneyimli mühendis ve teknisyen kadrosuyla su ve atıksu arıtma tesislerinin işletmesini de üstlenmektedir.

Filternox

Filtrasyon Sistemleri

Filternox Otomatik Geri Yıkamalı Filtreler, Antel İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 30 yılı aşkın süredir su arıtımı ve filtrasyonu konusundaki deneyimlerinden yola çıkarak kendi AR-GE bünyesinde Türk mühendislerle en son geliştirdiği ve piyasaya sunduğu yeni bir üründür.

Filternox otomatik geri yıkamalı filtreler, paslanmaz çelik yapısı, daha yüksek filtrasyon alanı ve diğer üstün özellikleri ile emsallerini geride bırakmaktadır. Daha yüksek performansı, çok daha uygun koşullarda sağlayan filternox filtreleri su ve çesitli sıvıların filtrasyonunda çok çeşitli kullanım alanları bulmaktadır.

Filternox endüstride, belediyeler ve tarım hizmetlerinde yaygın kullanım alanı bulan otomatik geri yıkamalı bir filtrasyon cihazıdır. Filternox filtrelerin tek ünitede 25 m³/ saat’den
1500 m³/ saat’e kadar filtrasyon yapan çeşitli modelleri bulunmaktadır. Filternox uygulama alanına göre belirlenen 15 ila 3000 mikronluk bir filtrasyon aralığında geri yıkamayla temizlenme kapasitesi % 100 olan, otomatik geri yıkamalı bir filtredir. Tamamen paslanmaz çelik gövde ve filtrasyon elemanlarına sahip Filternox filtrelerin silindir şeklindeki gövdesi, maksimum 10 bar çalışma basıncında çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır ve boru hatlarına direkt olarak bağlanabilirler, özel bir desteğe veya yere ihtiyaç gerektirmez.

Δ P ile çalışan hidrolik geri yıkama sistemi enerji gerektirmez. İstendiği takdirde elektrik kontrollü tipler de mevcuttur. Filternox filtrelerin Filtrasyon alanında getirdiği bir başka yenilik de kaba partikül miktarı fazla olan, özellikle yüzeysel sulama filtrasyonunda kullanılan kaba filtresinin de otomatik geri yıkamalı olmasıdır. Bu şekilde Filternox filtre tek ünitede çift kademe filtrasyon yapar. Paslanmaz çelik yapısı ve daha yüksek filtrasyon alanı ve diğer üstünlükleriyle emsallerinden daha yüksek performansı olan Filternox filtrasyon cihazları işletme maliyetinde de dikkate değer bir düşüş sağlamaktadır.

Filternox, Türkiye'nin filtresidir!

» Sayfa başına git